Ana Jordan Knežević

Ana Jordan Knežević rođena je u Zadru 1979. godine. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje (Gimnazija jezičnog smjera) stekla je u Zadru. Diplomirala je arheologiju i povijest umjetnosti 2006. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru.

Godine 2007. upisala je poslijediplomski doktorski studij Arheologija istočnog Jadrana na istome Sveučilištu. Tijekom diplomskog i poslijediplomskog studija sudjelovala je u više arheoloških istraživanja na lokalitetima u Zadru i okolici, među kojima se izdvajaju: Podvršje – Glavčine, Dračevac – Crno Vrilo, Nin – Sv. Križ, Nin – Sv. Asel, Nin – Plokata, Biograd – Katedrala, Biograd – Sv. Ivan Evanđelist, Biograd – Sv. Toma, Zadar – Relja, Zadar – Trg Petra Zoranića, Zadar – Sv. Dominik, Pag – Caska, Pag – Sv. Marija, Povljana – Sv. Martin, Starigrad – Sv. Petar, Udbina – Katedrala.

Od 2001. do 2009. radila je kao student te kao diplomirani arheolog u Arheološkom muzeju u Zadru gdje se stručno izučila za rad u muzeju. Od 2012. zaposlena je na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru gdje održava nastavu iz kolegija Umjetnost u kontekstu povijesti 1 i 2. Godine 2016. obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom području. U ožujku 2020. pokrenut je postupak za izbor Ane Jordan Knežević u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru.

Od 2020. zaposlena je kao kustos u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru. Iste je godine postala i vanjski suradnik na Teološko-katehetskom odjelu gdje predaje kolegij Crkvena umjetnost. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je objavila brojne znanstvene i stručne radove. Također, tijekom rada na Sveučilištu sudjelovala je u nekoliko kulturno-umjetničkih projekata u Hrvatskoj i u inozemstvu. U dva mandatna razdoblja bila je član Senata Sveučilišta u Zadru i to kao predstavnik studenata poslijediplomskih studija. Održala je više javnih predavanja u Zadru i Zagrebu. Od 2015. godine aktivna je članica Društva za povjesnicu Zadarske nadbiskupije „Zmajević“ u Zadru. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. Udana je te je majka jednog djeteta.

Kontakt

 LaudatoTV  Galerije  Webshop  Klub prijatelja  Progledaj srcem