Luka Krešimir Stipić

Luka Krešimir Stipić rođen je 05. 05. 1996. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u O. Š. Ivana Cankara u Zagrebu. Upisao je Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu 2011. godine, te maturirao 2015. godine na Kiparskom odjelu s temom Kopije antičke glave. Nakon završene srednje škole 2015. godine upisao je i željenu Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina, smjer kiparstvo. Tijekom svoga studija 2016. godine s kolegama kiparima osnovao je grupu pod nazivom „Mladi kipari Zagreba“ koja je ostvarila mnoge izložbe. Izložio je rad na izložbi „Bridges“ u galeriji Lauba u Zagrebu. Organizirao je likovnu koloniju 2017. godine „Stepinac u rukama mladih kipara Zagreba“ u suradnji sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Tijekom studija postao je demonstrator u nastavi na 4 kolegija. U akademskoj godini 2015./2016. dobio je pohvalnicu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za izvrsnost u nastavi na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Na 16. međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije u Dubrovniku 2019. godine osvojio je prvu nagradu s plakatom „Detecitve work of Conservators and Restorers“. Godine 2020. diplomira na Akademiji i stekao zvanje magistra umjetnosti.

Kontakt

 LaudatoTV  Galerije  Webshop  Klub prijatelja  Progledaj srcem